Každý problém má své řešení...
Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů

Kontakt


Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal,
sdružení advokátů
 
150 00 Praha 5, Štefánikova 65
 
kancelar@advokati-ohs.cz
 
tel. +420.257.325.807
tel. +420.257.313.845
 
 
 
 

 

Upozornění: Obsah těchto stránek je určen pouze pro všeobecnou informaci.Vzhledem k tomu, že bez alespoň minimálního kontaktu nelze odpovědně nabídnout kvalifikované právní služby, nepředstavují informace na těchto stránkách právní rady a neměly by tak být použity bez další konzultace. Nepřebíráme odpovědnost za kroky učiněné na základě zde obsažených materiálů.


Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.