Každý problém má své řešení...
Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů

O nás


V roce 1995 založili JUDr. Jan Oškrdal a JUDr. Štěpán Hlucháň společnou advokátní kancelář. V roce 2003 do sdružení přistoupil Mgr. Ondřej Surga a v roce 2016 Mgr. Jan Tejrovský. Od roku 2016 působí kancelář pod názvem Advokátní kancelář Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů.

 

Od svého založení poskytuje naše advokátní kancelář svým klientům komplexní právní služby ve všech právních oborech s výjimkou trestního práva. Zastáváme názor, že poskytování kvalitních právních služeb vyžaduje jak pochopení podstaty věci a odbornou znalost, tak i vstřícnost, aktivní přístup a spolupráci. Neomezujeme se jen na dosažení okamžitého úspěchu při realizaci konkrétního zadání, ale snažíme se, aby zvolený postup vždy vyhovoval i dlouhodobým zájmům klienta. Na těchto základech usilujeme o vytváření oboustranně přínosných a trvalých vztahů s klienty. 

 

JUDr. Jan Oškrdal, advokát

Je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. V roce 1973 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté řadu let pracoval jako právník v podniku Stavby silnic a železnic, s. p. V letech 1990 až 1995 byl činný jako komerční právník. V advokacii působí od roku 1996. V seznamu České advokátní komory je zapsán pod č. 2930. Zaměřuje se na oblast obchodního práva (zejména závazkové vztahy), právní vztahy k nemovitostem, stavební řízení, bytovou problematiku a rodinné právo.

 

Mgr. Ondřej Surga, advokát

Je společníkem advokátní kanceláře. V advokátní kanceláři působí od roku 1997. V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V seznamu České advokátní komory jako advokát zapsán od roku 2003 pod č. 9700. Zaměřuje se na oblast obchodního práva (zejména smluvní vztahy), zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů, právní vztahy k nemovitostem, společenství vlastníků jednotek, právní úprava nakládání s odpady.

 

Mgr. Jan Tejrovský, advokát 

V advokátní kanceláři působí od roku 2011. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2013. V seznamu České advokátní komory jako advokát zapsán od roku 2016 pod č. 16991. Zaměřuje se na oblast obchodního práva (zejména korporátní agendy), právní vztahy k nemovitostem, soudní řízení.